OFERTA
OFERTA
BUDOWNICTWO GEOTECHNICZNE

W ramach budownictwa geotechnicznego zajmujemy się projektowaniem wzmocnienia gruntów, posadowień obiektów, nasypów, zabezpieczania skarp i osuwisk, konstrukcji oporowych. W ramach budownictwa geotechnicznego zakres naszej działalności obejmuje przede wszystkim:

  • koncepcje,
  • projekty - nowe obiekty a także remonty, modernizacje, przebudowy i wzmocnienia istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • badania i ekspertyzy oraz oceny stanu technicznego, opinie techniczne,
  • nadzory autorskie i inwestorskie,
  • doradztwo techniczne,
  • weryfikacje dokumentacji projektowych,
  • projekty organizacji i technologii robót budowlanych,
  • projekty próbnych obciążeń oraz próbne obciążenia obiektów.
KONTAKT
KONTAKT
PROMOST - WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła ul. Radosna 8a
© 2018 PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego OPTIMAL IT